خوش آمدید

متخصص هیدروتراپی،چربی سوزی،استعدادیاب ورزشی متخصص شنا،مشت زنی،پنجگانه ازمبتدی تا قهرمانی متخصص بدنسازی،تقویت عضلات وازبین بردن لاکتیک وقندسوزی

وبسایت رسمی علی بیژن پور

با من تماس بگیرید
imgprofile

مردی ازجنس اهن

علی بیژن پور (افشین) athlettic

قهرمان خوش تکنیک و پرقدرت کرمانشاهی مشت زنی را ازخردسالی درمحضراستادانی قدر چون مرحومان مصطفی عباسی والوش عباسی (روس)بوده ودر مسابقات متعددی از تجربیات پدرخود منوچهربیژن پوردلاور و قهرمان کشتی ایران ومربی مخصوص المپیک اقای محمود خاوران واستاد رضاعصری مربی فکور ارتش از سال۱۳۶۷ اغازونهایتادستکش را درسال۱۳۸۰ پس ازکسب اخرین قهرمان کشوری درسنندج اویخت علی موفق به طی دوره های کوهستان، تکاور چتر،ربایش ورهایی گروگان درارتش شد.

نام من :

علی(افشین) بیژن پور

ایمیل :

مدیریت فدراسیون ورزشهای ده گانه جمهوری اسلامی ایرا

آدرس :

ایران سرای من است

تاریخ تولد :

07دی1347

با من تماس بگیرید
بوکس امریکایی
شنای ازاد(کرال،پروانه،قورباغه،
بدنسازی،ازبین بردن لاکتیک
پنجگانه نظامی

افتخارات

طلا ۶۳کیلو

بوکس قهرمانی استانی کرمانشاه ۱۳۷۰ روزنامه باختر

سوم و چهارم مشترک ۶۰کیلو

مسابقات بوکس کشوری بندرعباس ۱۳۶۸ نماینده اذربایجان فدراسیون بندرعباس

نقره ۶۰کیلو

بوکس قهرمانی استان کرمانشاه۱۳۶۹فدراسیون استان۰روزنامه باختر

سوم و چهارم مشترک ۶۰کیلو

رقابت مشت زنی چهارجانبه ارمنستان،گرجستان،شوروی،ادربایجان، میزبان ماکو سال ۱۳۶۹ فدراسیون کشور

طلا ۶۷ کیلو

مسابقات بوکس استانی کرمانشاه دهه فجرسال۱۳۷۲ فدراسیون استان۰روزنامه باختر

طلا ۶۳۰۵ کیلو

مسابقات بوکس ارتش کرمانشاه۱۳۷۰ تیمسار شاپورشجاع قرارگاه غرب

طلا ۶۳۰۵ کیلو

مسابقات بوکس ارتش کرمانشاه۱۳۷۱ تیمسار شاپورشجاع قرارگاه غرب

طلا ۶۳۰۵ کیلو

بوکس استانی کرمانشاه ۱۳۷۱روزنامه باختر - فدراسیون

تقدیرنامه ورزشی

تربیت بدنی ارتش سال۱۳۷۱ بولتون ورزشی دا-اف

طلا ۶۳۰۵

مسابقات بوکس استانی روانسر سال۱۳۷۱فدراسیون استان کرمانشاه

طلا ۶۷کیلو

مسابقات بوکس کرمانشاه ارتش ۱۳۷۲ تیمسار محمدی لشکر۸۱زرهی

طلا ۶۷ کیلو

مسابقات بوکس استان کرمانشاه ۱۳۷۳ فدراسیون ،روزنا‌مه باختر

طلا ۶۷ کیلو

مسابقات بوکس دهه فجر ارتش۱۳۷۳ تیمسار محمدی لشکر۸۱زرهی

نقره ۶۷کیلو

بوکس ابادان قهرمان کشوری سال۱۳۷۳فدراسیون ابادان

اردو انتخابی تیم ملی

بوکس ابادان انتخابی کشوری سال۱۳۷۳فدراسیون کشور

طلا ۷۱کیلو

بوکس دانشگاه افسری سال۱۳۷۴بولتون ورزشی دا-اف

طلا ۷۱کیلو

بوکس انتخابی دانشگاههای ایران سال ۱۳۷۴فدراسیون کشور.روزنامه ابرار

طلا ۷۱کیلو

مسابقات بوکس دانشگاههای نظامی روزنامه جام جم ۱۳۷۵ اسفند

طلا۷۱کیلو

مسابقات بوکس دانشگاه های تهران دهه فجر ابرارورزشی سال۱۳۷۵

طلا ۷۱کیلو

مسابقات بوکس دانشگاه افسری ۱۳۷۵ تیمسارصالحی بولتون ورزشی دا-اف

اول۰طلا

پرس سینه رده ۸۰کیلو شیراز ۱۳۹۰ بولتون ورزشی+تربیت بدنی دانشگاه مرکز پیاده شیراز

اول۰طلا

مسابقات شنا پیش کسوتان سال ۱۳۹۶ اصفهان ۰ابرار ورزشی -فدراسیون اصفهان

طلا ۶۰کیلو

بوکس تبریز انتخابی استان۱۳۶۸ فدراسیون استان

طلا ۷۱کیلو

مسابقات بوکس دانشگاه افسری سال ۱۳۷۶تیمسارصالحی بولتون ورزشی دا-اف

طلا ۷۱کیلو

مسابقات بوکس دانشگاه های تهران دهه فجر ابرارورزش سال ۱۳۷۶ ابرارورزشی فدراسیون

طلا ۷۱کیلو

مسابقات بوکس دانشگاه افسری سال ۱۳۷۷ تربیت بدنی نزاجا

طلا ۷۱کیلو

مسابقات بوکس قهرمانی نیروزمینی سنندج۱۳۷۷ ابرارورزشی

طلا ۷۱کیلو

مسابقات بوکس حصر ابادان قهرمان کشوری ۱۳۷۸ بولتون ابرارورزشی

طلا ۷۱کیلو

مسابقات بوکس نیروزمینی-دااف-تیم ملی سال ۱۳۷۷ ابرار ورشی- بولتون

سه مدال طلا نقره برنز

مسابقات تمرکزی شنا سال ۱۳۷۵ ابرارورزشی بولتون

دومدال طلاطلا ،یک برنز

مسابقات تمرکزی شنا شیراز ارتش ۱۳۷۶ بولتون ابرارورزشی

دومدال نقره ،یک برنز

مسابقات شنا دانشگاههای ایران شریف اصفهان۱۳۷۶ ابرارورزشی بولتون

دومدال طلاطلا ،یک نقره

مسابقات تمرکزی شنا ارتش ۱۳۷۷ تهران بولتون ابرارورزشی

منتخب اول پنجگانه

مسابقات پنج گانه نظامی اعزام به کشور چین ۱۳۷۷ بولتون ابرارورزشی فدراسیون کشور

سوم و چهارم مشترک ۶۰کیلو

رقابت مشت زنی چهارجانبه ارمنستان،گرجستان،شوروی،ادربایجان، میزبان ماکو سال ۱۳۶۹ فدراسیون کشور

گالری تصویر

در ارتباط باشید